Departament de Física Aplicada
universitat politècnica de catalunya

Shape Memory Alloys (SMA) and Smart Systems

correu de contacte
   
 

 
 
Secció del Departament de Física Aplicada EPSEB
Av. Dr. Marañón 44 - 08028 Barcelona - Tel.: 93-401 62 63 - blas@(fa.upc.edu)