Departament de Física Aplicada
universitat politècnica de catalunya

Nonlinear Physics and Far from Equilibrium Systems

correu de contacte
   
 


 
 
Secció del Departament de Física Aplicada EPSEB
Av. Dr. Marañón 44 - 08028 Barcelona - Tel.: 93-401 62 63 - blas@fa.upc.edu